เทศกาลสงกรานต์ เช็งเม้ง ดันราคาสินค้า หมู กุ้ง โค พุ่งขึ้นต่อ

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน เม.ย.65  มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นหลายชนิดกุ้งขาวแวนนาไม 169.64-171.93 บาทต่อกกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.58-2.95% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย และบริโภคกุ้งสูงขึ้น เช่นเดียวกับมีการส่งออกเพิ่ม 

ขณะที่สุกรหน้าฟาร์มราคา  88.79-91.19 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 1.13-3.87% โคเนื้อ 100-110 บาทต่อ กก. พุ่งขึ้น 0.54-10.60%  เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มจากการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์และเช็งเม้ง ประกอบกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้าวหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพาราที่มีแนวโน้มเพิ่ม คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ด้านรายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยราคา สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ประจำวันพระที่ 1 เม.ย.65 มีการปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อนทั่วทุกภาค โดยจำหน่าย กก.ละ 88-91 บาท เป็น 92-96 บาท หรือขึ้นราคาตั้งแต่ กก.ละ 2-5 บาทตามแต่ละภูมิภาค เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารสัตว์