มาตรการ "เปิดผับถึงตี 4" ขอร้านวัดแอลกอฮอล์ เกิน 50 มล. ต้องหาที่พักให้

สภาพอากาศวันนี้! ไทยตอนบนเย็น-มีฝน ใต้เจอมรสุมฟ้าคะนอง 30-40%

มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” เปิดใช้ฟรี 28 ธ.ค.66 – 3 ม.ค.67

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข อย่าง สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดสถานบริการเพื่อลดผลกระทบทางสังคมในกรณีขยายเวลาเปิดบริการคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยจัดทำคำแนะนำสำหรับสถานบริการที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอนุญาตให้ขยายเวลาเปิดสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 2546 ในพื้นที่เป้าหมายในการขยายเวลาเปิดสถานบริการได้แก่ สถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (ทั่วประเทศ) และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีได้แก่ สถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (ทั่วประเทศ) และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โดยสถานบริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ.สถานบริการ 2546 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 โดยเข้มงวดในมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1.) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2.) บุคคลที่มีอาการมึนเมาสุราจนครองสติไม่ได้

รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกราย ให้สถานบริการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจก่อนอนุญาตให้ขับขี่ออกจากสถานบริการ

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ได้รับการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจแล้วพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้สถานบริการจัดหาที่พักคอย และอำนวยความสะดวกเพื่อรอให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจลดลง ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงอนุญาตให้ขับขี่ออกจากสถานบริการ หรือในกรณีที่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ยินยอมพักคอย ให้สถานบริการประสานให้เพื่อน/ญาติ ของผู้ใช้บริการขับขี่แทน หรือจัดบริการยานพาหนะเพื่อส่งลูกค้าเดินทางกลับโดยคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการ โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากการขยายเวลาเปิดสถานบริการ

ภาพจาก : รายการโชว์ข่าวเช้านี้